Metsandus

Meie eesmärk on majandada oma metsa heaperemehelikult püsiva tulu allikana. Põhilised tegevuspiirkonnad on Hiiumaa, Lääne-Eesti ja Saaremaa. OÜ Traperii on suurim erametsa omanik Hiiumaal, kuulub 20 suurima metsaomaniku hulka Eestis ning sealhulgas vaid kodumaisele kapitalile kuuluvatest metsaomanikest 10 suurema hulka. Oleme Hiiumaa Metsaseltsi liige.

Korraldame kogu metsade majandamise, raietegevuse kuni raiutud metsamaterjali sortimentide müügini ise. Oma varutud puidu müüme Eesti puidutööstustele ning Eestist väljuva metsamaterjali (põhiliselt paberipuu) lähetame enamasti ise laevadega ekspordiks peamiselt Heltermaa kuid ka Lehtma, Rohuküla, Paldiski ja Roomassaare sadamate kaudu. Meil on võimalus kasutada nimetatud sadamates metsamaterjali ladustamiseks laoplatse ja huvi korral seal ka metsamaterjali kokku osta.

Metsatöödel kasutame pikaajalisi partnereid kelle töö kvaliteet ja usaldusväärsus on kujunenud meie nõudmiste järgi. Meile endile kuuluvad metsamasinad on valitud eelkõige nende loodusliku "jalajälje" põhjal. Me kasutame kergemaid masinaid mis kahjustaksid vähem pinnast erinevalt Eestis viimastel aastatel levinud suunale suurte ja raskete kuid odavama ühikuhinnaga masinatest.

Kuigi meie peamine eesmärk on oma kinnistute majandamine võime mõnel hetkel oma kasutuses olevat üleliigset metsavarumise ressurssi suunata ka teiste erametsaomanike teenistusse. Seega oleme huvitatud raieõiguste ostmisest, tagades samaväärselt kvaliteetse töö kui seda oma metsades.