Metsamaa ost

Täielikult Eesti erakapitalile kuuluv OÜ Traperii tegeleb metsamaade ostu ja nende edasise haldamise ning majandamisega üle Eesti kuid eriti saartel ja Lääne-Eestis, suurim metsaomand hetkel maakondade lõikes asub meil Hiiumaal. Aktiivselt oleme maid soetanud üle 12 aasta ja me ei tegutse edasimüügi ega vahenduse eesmärgil.

Lähtuvalt oma põhitegevusest oleme püsivalt huvitatud oma metsaomandi suurendamisest ja tunneme huvi metsakinnistute omandamise vastu üle Eesti. Erilist huvi pakuvad meie oma maade naaberkinnistud, et muuta oma metsade majandamist mõistlikumaks. Lisaks ostame ka haritavat põllumaad.

 Täpsem ostuinfo: 5116095, 5128212